Svenska

Villkor och Integritetspolicy

Observera att genom att beställa hos vårt företag och/eller använda vår webbplats samtycker du till att läsa och godkänna våra försäljningsvillkor som beskrivs nedan. Det är viktigt att förstå alla policyer och villkor nedan innan du lägger din order hos Kamisori Inc. Om det finns någon del i villkoren och policyerna som du inte förstår, vänligen kontakta oss.

Betalningar

Vi accepterar för närvarande VISA, MC och PayPal. Alla priser är i euro €

Frakt:

Vi skickar beställningar med DHL Express (garanterad leverans). Du kan spåra din sändning på DHL`s webbplats.

Det finns snabbare fraktalternativ för en extra kostnad vid inköp. Behöver du ha din order levererad före ett visst datum rekommenderar vi att du uppgraderar till en snabbare leveransmetod vilket finns tillgänglig vid inköp.

För att uppnå vår höga servicenivå, oavsett volym, fraktas alla beställningar inom 1 arbetsdag (24 timmar) efter beställning. Beställningar som tas emot på helger eller helgdagar fraktas följande arbetsdag. DHL tar endast emot leveranser adresserade till en giltig adress. Vi levererar inte till P.O. boxar eller landsbygdsadresser.

Det glädjer oss att meddela att Kamisori täcker alla eventuella tullkostnader vid internationell frakt.

Retur- och utbytespolicy:

Returer måste skickas tillbaka inom 15 dagar från och med mottagandet av produkten. Produkten / produkterna får inte skadas eller visa tecken på slitage eller vårdslöshet. Produkten / produkterna måste vara rena och alla artiklar (inklusive reklamartiklar, produktfodral etc.) måste returneras. Allt som returneras måste vara i felfritt skick för att en återbetalning ska kunna utföras.

Vid retur av produkter är det nödvändigt att vi mottar ett e-mail innan produkten returneras för att kunna skicka returinstruktioner tillsammans med ett returbekräftelsenummer om det så behövs.

Vänligen se till att godkända returinstruktioner har lästs och följts innan du skickar ditt paket. Alla returpaket som inte är korrekt märkta enligt de godkända returanvisningarna kommer att avvisas vid ankomst.

Beställningar som ska returneras MÅSTE skickas tillbaka inom 15 dagar fr om mottagandet för att vi ska kunna utfärda återbetalning eller utbyte. Detta innebär att vi måste kunna fastställa det datum då returpaketet skickades med hjälp av paketets spårningsinformation. Vänligen se till att produkten / produkterna är ordentligt förpackade för att undvika skador vid frakt. Återbetalning eller utbyte kommer inte att utföras om produkten är lös i paketet och skadas på grund av dålig förpackning,

Detta är inte förhandlingsbart och Kamisori förbehåller sig rätten att ta det slutliga beslutet.

OBSERVERA: Rabatterade artiklar (REA-kampanjer), inköp vid mässor, rakblad och diverse accessoarer (inklusive smycken, hölster, texturerande rakhyvlar, etc.), är SLUTLIGA KÖP. Retur eller utbyte av dessa produkter tillåtes ej.

Garanti och retur:

Alla Kamisori-saxar omfattas av vår livstidsgaranti om inget annat anges. Kamisori-saxar garanteras att vara fria från material- och tillverkningsfel. Vi reparerar eller byter ut alla saxar som är defekta eller har funktionsfel. Observera att slitage som uppkommer vid användning, felaktig slipning eller vårdslöshet inte omfattas av denna garanti. Kamisori ansvarar inte för fraktkostnader vid retur eller mottagande av ny produkt, utan dessa måste täckas av kunden.

OBSERVERA: Slipningstjänster ingår inte vid inköp av Kamisori-saxar. Denna tjänst kan tillhandahållas separat på vår hemsida.

Önskar du utbyte eller retur av våra produkter, vänligen kontakta oss via e-mail så snart som möjligt på admin@kamisorishears.com. Ange ditt beställningsnummer och en kort sammanfattning av det problem du upplever med din artikel.

Skrivfel

I händelse av att en KAMISORI Inc.-produkt annonseras till ett felaktigt pris, förbehåller KAMISORI Inc. sig rätten att avvisa eller annullera beställningar som placeras med det felaktiga priset. KAMISORI Inc. förbehåller sig rätten att avvisa eller avbryta sådana beställningar även om ordern har bekräftats och ett bankkort har debiterats. Vid avbokning av en beställning som redan har debiterats till ett bankkort kommer KAMISORI Inc. att utfärda en kredit med summan av det felaktiga priset. 

Integritetspolicy:
Personlig och finansiell information: KAMISORI är 100% engagerade i att skydda din integritet online och offline. Vi kommer aldrig någonsin att ge ut, sälja, hyra eller överföra dina personuppgifter till någon individ eller företag. Vi använder konsumentinformation endast för att genomföra beställningar, tillhandahålla orderstatus, tillhandahålla kampanjinformation och vägleda oss för att göra förbättringar på vår webbplats eller att inkludera rekommendationer på vår webbplats.

E-postmarknadsföring
Våra kunder kommer aldrig få kontinuerlig e-postmarknadsföring från oss, såvida inte kunden godkänner att få marknadsföring på vår webbplats, vid sista steget i kassan eller genom en dubbelgodkännandeprocess. Dessutom, om kunden inte ger sitt samtycke till att få e-post från oss, godkänner vi att ha ett enkelt alternativ för att säga upp prenumerationen tillgänglig, tillsammans med instruktioner för att avsluta prenumerationen i varje e-postmeddelande.

Upplysningar till tredje parter
Vi använder tredjepartstjänsteleverantörer som banker (om betalning gjordes genom betalorder eller check) eller leveransföretag för att hjälpa oss att genomföra beställning. Dessa företag använder din information för att godkänna betalning och leverera din beställning till dig. I annat fall säljer, hyr, delar eller överför vi inte dina personuppgifter till någon tredje part. Den information du ger oss är konfidentiell och kommer inte att säljas eller ges till någon individ, företag eller organisation. Detta är vårt enkla löfte till dig.

Kundtjänst
Om du har några frågor om integritet, kontakta oss via e-post.

Upphovsrätt

Upphovsrätten för denna webbplats, dess design och innehåll tillhör KAMISORI Inc. Alla rättigheter förbehållna. Allt material som finns på denna webbplats är KAMISORI Inc.:s egendom och är skyddat enligt amerikanska, kanadensiska och internationella upphovsrättslagar.
Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är egendom exklusiv tillhörande respektive ägare och KAMISORI Inc. Du får inte reproducera, ändra, distribuera eller publicera material som finns på denna webbplats (antingen direkt eller genom att länka) utan vår tidigare tillåtelse. Du får inte ändra eller ta bort något varumärke, upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehåll, såvida inte KAMISORI Inc. gett tidigare tillåtelse.

Varumärke och immaterialrättsmeddelande

Alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, immaterialrättsliga tillgångar och logotyper som finns på webbplatsen tillhör KAMISORI inc. För tillstånd att återanvända material från denna webbplats, kontakta oss: admin@kamisoriscissors.com

Ansvarsbegränsning

KAMISORI Inc. är inte ansvariga för några speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialet på denna webbplats eller produktens prestanda, även om KAMISORI Inc. har informerats om möjligheten att sådana skador kan uppstå. Det är möjligt att tillämplig lag inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar för indirekta eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig.

Användning av webbplatsen
Trakasserier av någon typ på webbplatsen, inklusive via e-post, chatt eller genom användning av oanständigt eller kränkande språk, är strängt förbjudet. Imitation av andra, inklusive en KAMISORI Inc.- eller annan licensierad anställd, värd eller representant, liksom andra medlemmar eller besökare på webbplatsen är förbjuden. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll på webbplatsen som är bedrägligt, förolämpande, obscent, hotande, inkräktande gällande integritet- eller reklamrättigheter, skymfande, olagligt eller på annat sätt anstötlig som kan utgöra eller uppmuntra ett brott, bryta mot en parts rättigheter eller som annars kan ge upphov till ansvar eller bryta mot någon lag. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på webbplatsen eller använda webbplatsen för att uppmana andra att gå med eller bli medlemmar i någon annan kommersiell onlinetjänst eller annan organisation.

Ansvarsfriskrivning för deltagande
KAMISORI Inc. granskar inte och kan inte granska alla meddelanden och allt material som publiceras eller skapas av användare med åtkomst till webbplatser, och är på inget sätt ansvarig för innehållet i dessa meddelanden och material. Du bekräftar att genom att ge dig möjlighet att visa och distribuera användarskapat innehåll på webbplatsen, fungerar KAMISORI Inc. endast som en passiv kanal för sådan distribution och åtar sig inte någon skyldighet eller ansvar för innehåll eller aktiviteter på webbplatsen. KAMISORI Inc. förbehåller sig emellertid rätten att blockera eller ta bort meddelanden eller material som de anser vara a) skymfande, ärekränkande eller oanständigt, (b) bedrägligt, missvisande eller vilseledande, (c) bryter mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller annan immateriell rättighet tillhörande en annan eller (d) stötande eller på annat sätt oacceptabel för KAMISORI Inc. efter eget gottfinnande.

Gottgörelse
Du åtar dig att gottgöra, försvara och hålla KAMISORI Inc., dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer (kollektivt Tjänsteleverantörerna) skadeslösa från alla förluster, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som uppkommer till följd av eventuella brott mot dessa villkor eller aktiviteter kopplade till ditt konto (inklusive försumbart eller otillbörligt beteende) av dig eller någon annan person som har åtkomst webbplatsen med ditt konto.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du våra användarvillkor.

Feedback och frågor

Vi välkomnar dina frågor, kommentarer och funderingar om villkoren. Vänligen maila oss all feedback gällande integritet, villkor eller andra frågor.  

sverige@kamisorishears.com
Email in English if possible.